Junnun lauluseura vaihtoi nimeä

12.12.2020

Junnun Lauluseura vaihtaa nimeä 
Vuonna 1994 perustettu Junnun Lauluseura on sääntömääräisessä syyskokouksessaan päättänyt vaihtaa 
yhdistyksen uudeksi nimeksi Juha Vainio -seura ry. 


Asiasta keskusteltiin epävirallisesti jo kevätkokouksessa ja hallituksen ehdotukseen suhtauduttiin heti hyvin 
myönteisesti. Toki Junnun Lauluseurakin on ollut kelpo nimi seuralle, mutta se on aiheuttanut jonkin verran 
sekaannuksia toiminnan tarkoituksesta. 


Nimenmuutoksen taustalla on lisäksi halu kunnioittaa Juha Vainion elämäntyötä, kehittää seuraa sekä 
tehdä sitä tunnetuksi myös Kotkan ulkopuolella. Seuran perustoiminta jatkuu entisellään, mutta Juha 
Vainion nimi antaa yhdistykselle uutta ryhtiä. Nimi kertoo kaikille heti, mistä on kysymys ja kenen 
tuotantoon halutaan viitata. 


Juha Vainion perikunta kommentoi nimenvaihdosta seuraavasti: ”Yhdistyksen uusi nimi, Juha Vainio -seura 
ry, on perikunnan mielestä selkeä sekä arvokas. Se alleviivaa seuran toimintaa; järjestettyjä konsertteja 
sekä yhteislaulutilaisuuksia, jotka ylläpitävät ja edistävät Juha Vainion lauluperintöä.”


EDIT. Junnun lauluseura ry:n  jäsenet siirtyvät automaattisesti yhdityksen uuden nimen alle. Yhdistys on pysynyt samana, ainoastaan sen sääntöjen  §1 (= yhdistyksen nimi) on muutettu.