Perustajajäsenet 5.12.1994

Espo Olavi

Guttormsen Erik

Guttormsen Synnove

Hallgren Martti

Halonen Hannu

Honkanen Esa

Hämäläinen Pertti

Kaaronen Anja

Kauppinen Heikki

Kottila Alpo

Kottila Maj-Len

Laitinen Keijo

Lehto Lasse

Lommi Semi

Mustamäki Tiina

Ojala Johannes

Paananen Seppo

Peltola Timo

Seppä Martti

Suni Lise

Takaranta Marion

Takaranta Pertti

Vasamala Martti