Sääntömääräinen syyskokous

Esityslista

1.     Kokouksen avaus

2.     Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3.     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.     Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

6.     Puheenjohtajan valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle

7.     Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä henkilö- ja yhteisöjäsenmaksujen suuruuden          vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle.

8.     Kahden hallituksen jäsenen valinta erovuoroisten (Kari, Anton, Raimo) tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

9.     Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

10.  Muut mahdolliset asiat

11.  Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa! Kokouksessa glögitarjoilu.